Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w...

Wzór dokumentu : Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:06:46
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2156 free 0 name Oferta dotyczÄ…ca przyjÄ™cia do komisowej sprzedaży ruchomoÅ›ci zajÄ™tych w postÄ™powaniu egzekucyjnym descr files filename SF_fopks.dot pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1