Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -...

Stan na dzień: 2005-12-24 00:00:00
Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formularz ZP-250
Opis: Zamawiający ma również obowiązek publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzielonych przez niego zamówieniach publicznych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 60.000 euro. Jeżeli całkowita wartość zamówienia nie przekracza 130.000 euro w przypadku dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych, ogłoszenie sporządza się na urzędowym formularzu ZP-250 i przesyła do Urzędu Zamówień Publicznych.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Administracja i Cyfryzacja"