Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o wyniku konkursu o wartości...

Stan na dzień: 2006-01-04 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyniku konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
Opis: Jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE do publikacji ogłoszenie o wynikach konkursu na formularzu "FS-13" (obowiązującym od 1 lutego 2006 r). Niezwłocznie po przekazaniu ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji UE, ogłoszenie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sporządzone na formularzu "FS-11", określonym w Rozporządzeniu Prezesa RM.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI