Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Zamówienia Publiczne

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji

Stan na dzień: 20/10/2021
Kategoria dokumentu: Zamówienia Publiczne
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji
Opis: Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 4)
Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Zamówienia Publiczne"