Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Zamówienia Publiczne

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o zamówieniu

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/06/2020
Kategoria dokumentu: Zamówienia Publiczne
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.

Liczba stron: 15
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Zamówienia Publiczne"