Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200

Stan na dzień: 2005-12-23 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200
Opis: Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 euro, obowiązany jest przesłać treść ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych w celu opublikowania go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli całkowita wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130.000 euro w przypadku dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych, ogłoszenie sporządza się na urzędowym formularzu ZP-200.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI