Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Pełnomocnictwa podatkowe

Wzór dokumentu : OPD-1

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Pełnomocnictwa podatkowe
Tytuł dokumentu: OPD-1
Opis:

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (wersja 2)
Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 4)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.