Wzór dokumentu : Opis formy przekazywania właściwym organom...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 31/03/2020
Kategoria dokumentu: Wybory krajowe i samorządowe
Tytuł dokumentu: Opis formy przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych państw członkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców
Opis: Dz.U. 2017, poz. 1316 (załącznik 6)
Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7656 free 0 name Opis formy przekazywania wÅ‚aÅ›ciwym organom paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreÅ›lonych z rejestru wyborców descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 1316 (zaÅ‚Ä…cznik 6)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2011 r.</span></strong></p> files filename doc_7656-0.dot pages 2 photo schowek01.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1