Wzór dokumentu : Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1666 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2266 free 0 name OÅ›wiadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1666 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;wrzeÅ›nia 2003 r.</span></strong></p> files filename doc_2266-0_A.pdf pages 1 photo 1567517925oswiadczenie-cudzoziemca-uprawnionego-.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1