Wzór dokumentu : Oświadczenie członka rodziny o dochodach...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 19/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Opis:

Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 4)

Liczba stron: 5
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8020 free 0 name OÅ›wiadczenie czÅ‚onka rodziny o dochodach osiÄ…gniÄ™tych w roku kalendarzowym poprzedzajÄ…cym okres zasiÅ‚kowy, innych niż dochody podlegajÄ…ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych descr <p><span style="color: #0000ff"> <p><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;2 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong><span style="color: #0000ff"><font color="#000000">Dz.U. 2015, poz. 2284 (zaÅ‚Ä…cznik 4)</font></span></p> </span></p> files filename doc_8020-0_A.pdf pages 5 photo 1455836033oswiadczenie-czlonka-rodziny-.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1