Wzór dokumentu : Oświadczenie członka rodziny o dochodach...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 29/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Opis:

Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 3)

Liczba stron: 4
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8002 free 0 name OÅ›wiadczenie czÅ‚onka rodziny o dochodach osiÄ…gniÄ™tych w roku kalendarzowym poprzedzajÄ…cym okres Å›wiadczeniowy innych niż dochody podlegajÄ…ce opodatkowaniu na zasadach okreÅ›lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych descr <p><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy&nbsp;od dnia 1 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong>Dz.U. 2015, poz. 2229 (zaÅ‚Ä…cznik 3)</p> files filename doc_8002-0.dot pages 4 photo 1451899844oswiadczenie-czlonka-rodziny.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1