Wzór dokumentu : Oświadczenie członka rodziny...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 22/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Opis:

Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 5)

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8019 free 0 name OÅ›wiadczenie czÅ‚onka rodziny rozliczajÄ…cego siÄ™ na podstawie przepisów o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiÄ…gniÄ™tych przez osoby fizyczne o dochodzie osiÄ…gniÄ™tym w roku kalendarzowym poprzedzajÄ…cym okres zasiÅ‚kowy descr <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;2 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong><span style="color: #0000ff"><font color="#000000">Dz.U. 2015, poz. 2284 (zaÅ‚Ä…cznik 5)</font></span></span></p> files filename doc_8019-0_A.pdf pages 1 photo 1455871585oswiadczenie-czlonka-rodziny-rozliczajacego-sie.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1