Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Oświadczenie członków rodziny o wysokości...

Stan na dzień: 2005-07-02 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
Opis: Jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego powinni dołączyć oświadczenie sporządzone na niniejszym formularzu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"