Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Oświadczenie członków zarządu o...

Stan na dzień: 2008-04-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw
Opis: Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Obniżenie kapitału zakładowego powoduje zmianę umowy spółki. Uchwały, o których mowa powyżej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć: uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. W oświadczeniu powyższym nie trzeba wymieniać wierzycieli którzy zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, ani też wysokości zaspokojonych lub zabezpieczonych wierzytelności. Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wszystkich wierzycieli którzy zgłosili sprzeciw, musi zostać złożone przez wszystkich członków zarządu osobiście - nie mogą więc wyręczać się w dokonaniu tej czynności pełnomocnikami.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI