Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Stan na dzień: 04/07/2020
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Opis:

załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004”

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"