Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wzór dokumentu : Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 26/01/2020
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Opis:

załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004”

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6881 free 0 name OÅ›wiadczenie o miejscu zamieszkania descr <p>zaÅ‚Ä…cznik do &bdquo;Informacji w celu poÅ›wiadczenia dokumentu o ustawodawstwie wÅ‚aÅ›ciwym dla osoby, kt&oacute;ra wykonuje pracÄ™ najemnÄ… w dw&oacute;ch lub kilku PaÅ„stwach CzÅ‚onkowskich UE na podstawie artykuÅ‚u 13.1 RozporzÄ…dzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004&rdquo;</p> files filename doc_6881-0.dot pages 1 photo 1368172975oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1