Wzór dokumentu : Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Opis:

Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 8)

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8025 free 0 name OÅ›wiadczenie o niekorzystaniu przez wiÄ™cej niż 5 dni w tygodniu z caÅ‚odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniajÄ…cej caÅ‚odobowÄ… opiekÄ™, w tym w specjalnym oÅ›rodku szkolno-wychowawczym descr <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;2 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong><span style="color: #0000ff"><font color="#000000">Dz.U. 2015, poz. 2284 (zaÅ‚Ä…cznik 8)</font></span></span></p> files filename doc_8025-0_A.pdf pages 1 photo 1455875455oswiadczenie-o-niekorzystaniu-przez-wiecej-niz-5-dni-w-tygodniu-z-calodobowej-opieki-nad-dzieckiem.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1