Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Izba/Służba Celno-Skarbowa

Wzór dokumentu : Oświadczenie o objęciu udziału w...

Stan na dzień: 2004-05-05 00:00:00
Kategoria dokumentu: Izba/Służba Celno-Skarbowa
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika
Opis: Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (chyba że podwyższenie kapitału nie stanowi zmiany umowy spółki lub podwyższenie kapitału następuje ze środków pochodzących z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Izba/Służba Celno-Skarbowa"