Wzór dokumentu : Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 28/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
Opis:

Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 7)

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8023 free 0 name OÅ›wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zostaÅ‚ udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej szeÅ›ciomiesiÄ™cznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpoÅ›rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego descr <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;2 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong><span style="color: #0000ff"><font color="#000000">Dz.U. 2015, poz. 2284 (zaÅ‚Ä…cznik 7)</font></span></span></p> files filename doc_8023-0_A.pdf pages 1 photo 1455874232oswiadczenie-o-terminie-i-okresie.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1