Wzór dokumentu : Oświadczenie osoby do 26. roku życia,...

Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych)
Opis: Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394
Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.


Pobierz oświadczenie dla osoby do 26. roku życia, które zamierzają skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT. Pracownik bądź zleceniobiorca może złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem. Przepisy o zerowym PIT dla młodych wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4207 free 0 name OÅ›wiadczenie osoby do 26. roku życia, korzystajÄ…cej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla mÅ‚odych) descr <span style="color: #0000ff">Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2019 r.</span></strong></p> </br> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Pobierz oÅ›wiadczenie dla osoby do 26. roku życia, kt&oacute;re zamierzajÄ… skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT. Pracownik bÄ…dź zleceniobiorca może zÅ‚ożyć takie oÅ›wiadczenie pÅ‚atnikowi, aby ten nie pobieraÅ‚ zaliczki na PIT od przychod&oacute;w z pracy, kt&oacute;re sÄ… objÄ™te zwolnieniem. Przepisy o zerowym PIT dla mÅ‚odych wejdÄ… w życie już 1 sierpnia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_4207-0.dot pages 1 photo 1564646943oswiadczenie-osoby-do-26-r.-zycia.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1