Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Nieodpłatna pomoc, edukacja prawna

Wzór dokumentu : Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/08/2020
Kategoria dokumentu: Nieodpłatna pomoc, edukacja prawna
Tytuł dokumentu: Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 294 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.