Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Nieodpłatna pomoc, edukacja prawna

Wzór dokumentu : Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/08/2020
Kategoria dokumentu: Nieodpłatna pomoc, edukacja prawna
Tytuł dokumentu: Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2030 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.