Wzór dokumentu : Oświadczenie podmiotu powierzającego...

Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 15)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 748 free 0 name OÅ›wiadczenie podmiotu powierzajÄ…cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczÄ…ce okolicznoÅ›ci, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 2345 (zaÅ‚Ä…cznik 15)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;stycznia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_748-0_A.pdf pages 1 photo 1516697878oswiadczenie-podmiotu-powierzajacego-wykonywanie-pracy-cudzoziemcowi-.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1