Wzór dokumentu : P-KOP/RG

Stan na dzień: 29/01/2020
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: P-KOP/RG
Opis:

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (wersja 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 572 (załącznik 2)

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4152 free 0 name P-KOP/RG descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Deklaracja dla podatku od wydobycia niekt&oacute;rych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego </strong>(wersja 2)</span><br /> <span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 1 marca 2017 r.<br /> </strong><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018 poz. 572 (zaÅ‚Ä…cznik 2)</span></span></p> files filename doc_4152-0_A.pdf pages 3 photo 1558555834p-koprg.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1