Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Pełnomocnictwo procesowe

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Pełnomocnictwo procesowe
Opis: Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W niniejszym przykładzie pełnomocnictwo zostaje udzielone córce mocodawcy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI