Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania...

Stan na dzień: 2008-07-14 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z o.o.
Opis: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Na podstawie art. 95 § 1 kc, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W związku z tym przepisem i brakiem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zawiązanie umowy spółki nie musi być dokonane osobiście przez wspólników. Mogą oni, bowiem, udzielić pełnomocnictwa w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na fakt, iż umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, udzielenie pełnomocnictwa (ale już nie przyjęcie) powinno nastąpić w tej samej formie. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą dokonania czynności prawnej, dla której było wydane, tj. zawarcia umowy. Niniejszy dokument zawiera wzór pełnomocnictwa upoważniającego do zawiązania umowy spółki.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI