Wzór dokumentu : PIT-19A (5)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2012 r.
Tytuł dokumentu: PIT-19A (5)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012 r.
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 3)

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7898 free 0 name PIT-19A (5) descr <p><strong>Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012&nbsp;r.<br /> </strong>Deklaracja o wysokoÅ›ci skÅ‚adki na ubezpieczenie zdrowotne, zapÅ‚aconej i odliczonej od zryczaÅ‚towanego podatku dochodowego od przychod&oacute;w os&oacute;b duchownych w poszczeg&oacute;lnych kwartaÅ‚ach roku podatkowego<br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (zaÅ‚Ä…cznik 3)</span></p> files filename doc_7898-0.xlt pages 1 photo pit-19a-5---deklaracja-o-wysokosci-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-duchownych-w-poszczegolnych-kwartalach-roku-podatkowego.png filename doc_7898-0.pdf pages 1 photo darmowy-bezplatny-formularz-pit-19a-5---dz.u.-2011-nr-259-poz.-1552-zalacznik-3.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1