Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe PIT Formularze PIT obowiązujące w 2016 r.

Wzór dokumentu : PIT-8AR (6)

Stan na dzień: 10/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2016 r.
Tytuł dokumentu: PIT-8AR (6)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
Dz.U. 2017, poz. 2352 (załącznik 6)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze PIT obowiązujące w 2016 r."