Wzór dokumentu : PIT/B (11)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2012 r.
Tytuł dokumentu: PIT/B (11)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012 r.
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1518 (załącznik 10)

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7881 free 0 name PIT/B (11) descr <p><strong>Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012&nbsp;r.<br /> </strong>Informacja o wysokoÅ›ci dochodu (straty) z pozarolniczej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej<br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1518 (zaÅ‚Ä…cznik 10)</span></p> files filename doc_7881-0.xlt pages 2 photo pitb-11---informacja-o-wysokosci-dochodu-straty-z-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej.png filename doc_7881-0.pdf pages 2 photo dz.u.-2011-nr-252.-poz.-1518-zalacznik-10.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1