Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe PIT Formularze PIT obowiązujące w 2019 r.

Wzór dokumentu : PIT/Z (7)

Stan na dzień: 07/07/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2019 r.
Tytuł dokumentu: PIT/Z (7)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2018 r.
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy w 2018 r.
Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 13)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ważny dokument?
Bądź go pewien! Pobierz profesjonalnie przygotowany dokument: PIT/Z
Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze PIT obowiązujące w 2019 r."