Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o alimenty na rzecz dziecka

Stan na dzień: 2008-02-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o alimenty na rzecz dziecka
Opis: Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica - prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów, w przypadku dziecka działającej najczęściej przez przedstawiciela ustawowego - tj. drugiego z rodziców). Pozew jest wolny od opłat. Wzór takiego pozwu o alimenty podajemy poniżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"