Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o eksmisję

Stan na dzień: 2008-07-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o eksmisję
Opis: W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu wynajmujący może wypowiedzieć umowę po spełnieniu określonych warunków. Najemca musi być w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, a przed wypowiedzeniem wynajmujący musi uprzedzić najemcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczyć mu dodatkowy, miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. Do jakiego sądu skierować pismo? Ile wynosi opłata od pozwu? Jak napisać pozew? Jakie wskazać dowody? Jakie załączniki należy umieścić w pozwie? Czy należy wskazać członków rodziny najemcy? Te problemy rozwiąże nasz wzór pozwu!
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"