Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o przyczynianie się do zaspokajania...

Stan na dzień: 2008-05-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
Opis: Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęściej przed sądem dochodzi się alimentów na poszczególnych członków rodziny. Można jednak wnosić o zasądzenie jednej kwoty dla całej rodziny, w tym także dla osoby pozwanej. Poniżej znajduje się przykład pozwu z takim właśnie żądaniem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"