Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Pozew o wypłatę wynagrodzenia za...

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
Opis: W przypadku gdy pracownik świadczył pracę, w ramach umowy o pracę, w godzinach nadliczbowych i nie otrzymał z tego tytułu czasu wolnego, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. Ponadto zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych uzasadniony musi być szczególnymi potrzebami pracodawcy. Jeżeli pracodawca zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych bez uzasadnionej potrzeby, albo zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych ponad określone w ustawie roczne limity godzin nadliczbowych, pracownik może dochodzić w drodze postępowania sądowego zaprzestania zobowiązywania pracownika do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W tym celu konieczne będzie złożenie pozwu do sądu, którego wzór zamieszczamy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"