Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o zachowek

Stan na dzień: 2008-06-18 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o zachowek
Opis: Problem zachowku powstaje wyłącznie w przypadku dziedziczenia testamentowego. Często rozporządzenie całym majątkiem na rzecz obcej osoby jest dla najbliższych krewnych spadkodawcy krzywdzące, z uwagi np. na to, że majątek powstawał wysiłkiem całej rodziny. Z tego też względu instytucja zachowku ma chronić interesy najbliższych krewnych i małżonka zmarłego. Uprawnionymi do zachowku mogą być nie tylko osoby pominięte w testamencie, lecz także dochodzące do dziedziczenia, jeżeli ich udział w spadku nie pokrywa należnego im zachowku. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem należnego zachowku powstaje, gdy uprawniony nie otrzymał go także w innej postaci niż powołanie do dziedziczenia. W myśl art. 991 § 2 K.c. roszczenie o zapłatę zachowku powstaje, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"