Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia...

Stan na dzień: 2006-04-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych
Opis: Co do zasady, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie za jego spełnienie. W takiej sytuacji, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił całe świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści stosunku nie wynika nic innego, dłużnik który spełnił świadczenie może żądać od pozostałych współdłużników zwrotu w częściach równych
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"