Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Stan na dzień: 2004-02-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Opis: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa podlega rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym dla spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi (przepisy art. 453-158 kpc). Uprawnionymi do wniesienia tego pozwu są: mąż matki, matka lub dziecko oraz prokurator. Mąż matki wytaczając powództwo, powinien pozwać matkę i dziecko, a jeżeli matka nie żyje, tylko dziecko. Matka wytacza powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. Dziecko zaś powinno wnieść powództwo przeciwko mężowi matki i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi albo przeciwko kuratorowi, gdy mąż matki nie żyje. Prokurator pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje, to kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje. Wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa ograniczone jest terminami ustawowymi. Mąż matki może wnieść pozew w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę (art. 63 kro), matka - w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, a dziecko do trzech lat od osiągnięcia pełnoletniości. Prokuratora nie obowiązują te terminy. Może on wytoczyć powództwo w każdym czasie, a więc także wówczas, gdy terminy przewidziane dla męża matki lub matki dawno już minęły.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"