Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Straż Graniczna

Wzór dokumentu : Protokół przeglądania zawartości bagaży /...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Straż Graniczna
Tytuł dokumentu: Protokół przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 358 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 28 lutego 2019 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Straż Graniczna"