Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Wzór dokumentu : Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia...

Stan na dzień: 2004-04-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)
Tytuł dokumentu: Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów
Opis: Zgodnie z art. 257 § 1 ksh jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie zmiany umowy spółki, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)"