Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Celne

Wzór dokumentu : Protokół z walnego zgromadzenia członków...

Stan na dzień: 2006-02-01 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty Celne
Tytuł dokumentu: Protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni
Opis: Z każdego walnego zgromadzenia członków spółdzielni powinien zostać sporządzony protokół. Powinien on zawierać wzmianki o wszystkich decyzjach, uchwałach podjętych w trakcie zgromadzenia. Podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i inne osoby wskazane w statucie, winien być przechowywany w dokumentacji spółdzielni, przez co najmniej 10 lat.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty Celne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI