Wzór dokumentu : Przedłużenie - PRZYRZECZENIA wydania...

Stan na dzień: 2005-12-21 18:08:02
Kategoria dokumentu: Administracja i Samorządy
Tytuł dokumentu: Przedłużenie - PRZYRZECZENIA wydania zezwolenia na pracę / ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej
Opis:

Dz.U. 2006 Nr 141, poz. 1003 (załącznik 5)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2253 free 0 name PrzedÅ‚użenie - PRZYRZECZENIA wydania zezwolenia na pracÄ™ / ZEZWOLENIA na pracÄ™ cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usÅ‚ugi eksportowej descr <p>Dz.U. 2006 Nr 141, poz. 1003 (zaÅ‚Ä…cznik 5)</p> files filename SF_ppzwp.dot pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1