Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Gminne (formularze dla obywateli) Wydział Architektury i Budownictwa

Wzór dokumentu : Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Stan na dzień: 2005-12-21 19:15:08
Kategoria dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa
Tytuł dokumentu: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.