Wzór dokumentu : Przewidywane koszty realizacji zadań oraz...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 23/01/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Skarbu Państwa
Tytuł dokumentu: Przewidywane koszty realizacji zadań oraz wydatki na dofinansowanie procesów likwidacji i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego
Opis:

Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 6)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8348 free 0 name Przewidywane koszty realizacji zadaÅ„ oraz wydatki na dofinansowanie procesów likwidacji i postÄ™powaÅ„ upadÅ‚oÅ›ciowych przedsiÄ™biorstw paÅ„stwowych, dla których wojewoda peÅ‚ni funkcjÄ™ organu zaÅ‚ożycielskiego descr <p>Dz.U. 2012, poz. 874 (zaÅ‚Ä…cznik 6)</p> files filename doc_8348-0.dot pages 1 photo 1344346613budzet.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1