Money.pl Firma Wzory dokumentów

Kadrowe Listy motywacyjne

Wzór dokumentu : Przykładowy list motywacyjny skierowany do...

Stan na dzień: 2005-12-21 18:12:29
Kategoria dokumentu: Listy motywacyjne
Tytuł dokumentu: Przykładowy list motywacyjny skierowany do firmy w związku z rekrutacją
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.