Wzór dokumentu : Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa...

Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia)
Opis:

Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.
 
Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:. 

1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych
2. Minimalna stawka godzinowej na umowie zlecenia (w 2019 r. będzie to kwota 14,70 zł brutto za 1 godzinę pracy). Obowiazuje umowy zlecenia zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.

Rachunek do umowy zlecenia uwzględnia zmiany wprowadzone w 2019 r., dotyczące zleceń zawieranych z osobami do 26. roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7710 free 0 name Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia) descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Wz&oacute;r zgodny z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonujÄ… siÄ™ automatycznie. <br /> &nbsp;<br /> <span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Zmiany dot. um&oacute;w zlecenie w 2019 r:.</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">1. Od poczÄ…tku 2019 r. osoby wykonujÄ…ce pracÄ™ na podstawie zlecenia mogÄ… tworzyć i wstÄ™pować do zwiÄ…zk&oacute;w zawodowych<br /> 2. Minimalna stawka godzinowej na umowie zlecenia (w 2019 r. bÄ™dzie to kwota 14,70 zÅ‚ brutto za 1 godzinÄ™ pracy). Obowiazuje umowy zlecenia zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwajÄ…cych w tej dacie. </span></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Rachunek do umowy zlecenia uwzglÄ™dnia zmiany wprowadzone w 2019 r., dotyczÄ…ce zleceÅ„ zawieranych z osobami do 26. roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.</strong></span></p> files filename doc_7710-0.dot pages 1 photo word.png filename doc_7710-0.xlsm pages 1 photo 1570016115rachunek-do-umowy-zlecenie-.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0