Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Sprawozdawczość Finansowa

Wzór dokumentu : Rb-33

Stan na dzień: 04/07/2020
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-33
Opis:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego
Dz.U. 2019, poz. 1393 (załącznik 23)
Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.