Wzór dokumentu : Rb-40

Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-40
Opis:

Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej, planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej
Dz.U. 2019, poz. 1393 (załącznik 27)
Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3088 free 0 name Rb-40 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Sprawozdanie z wykonania, okreÅ›lonego w ustawie budżetowej, planu finansowego paÅ„stwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1393 (zaÅ‚Ä…cznik 27)<br /> </span><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><strong>Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia&nbsp;13 stycznia 2018 r.</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_3088-0.xlt pages 1 photo 1564346442rb-40.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1