Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Sprawozdawczość Finansowa

Wzór dokumentu : Rb-50

Stan na dzień: 12/07/2020
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-50
Opis:

Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Dz.U. 2019, poz. 1393 (załącznik 28)
Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.