Wzór dokumentu : Rb-50

Stan na dzień: 16/12/2019
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-50
Opis:

Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Dz.U. 2019, poz. 1393 (załącznik 28)
Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3079 free 0 name Rb-50 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach zwiÄ…zanych z wykonywaniem zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej oraz innych zadaÅ„ zleconych jednostkom samorzÄ…du terytorialnego ustawami</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1393 (zaÅ‚Ä…cznik 28)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia&nbsp;13 stycznia 2018 r.</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_3079-0.xlt pages 2 photo 1564347829rb-50.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1