Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Sprawozdawczość Finansowa

Wzór dokumentu : Rb-NDS

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-NDS
Opis:

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Dz.U. 2019, poz. 1996 (załącznik 2)
Formularz obowiązujący od dnia 22 października 2019 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.