Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Wzór dokumentu : Rejestr zarządzeń prokuratora generalnego...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Tytuł dokumentu: Rejestr zarządzeń prokuratora generalnego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Opis: Dz.U. 2016, poz. 1058 (załącznik 13)
Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)"